Handelsbetingelser for indbetaling til Aars Gymnastikforening

Følgende gælder for alle handler mellem Aars Gymnastikforening og medlemmer af Aars gymnastikforening.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.
For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betaling
Du kan betale med følgende betalingskort:

 
 
Kontingent kan betales forud eller senest efter 2 træningsgange. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågældende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden. 

Ved fortrydelse refunderes kontingentet kun inden 3. træningsgang. Efter dette refunderes kontingentet ikke.
Ved senere start betales kontingent senest 6 dage efter start - kontingentet refunderes ikke.
Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Aars Gymnastikforening blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra tilmeldingssystemet. Med mindre medlemmet er blevet tildelt en plads på venteliste, vil medlemmet herefter være registreret som deltager. Det er dermed ikke nødvendigt at medbringe kvittering til træning.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Aars Gymnastikforening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen. Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@aarsgymnastikforening.dk.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.
 
Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Opsigelse
Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen via tilmeldingssiden. Når bestyrelsen har godkendt opsigelsen vil kunden modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på, at betalt kontingent ikke nødvendigvis refunderes.
Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelt at forlange en lægeattest.
Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:
- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
- Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.

Disse handelsbetingelser er revideret af bestyrelsen den 2. maj 2018

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram